Укр
  • Eng
  • Рус
  • Укр

Публічна оферта

Про надання послуг оренди проксі-серверів, мобільних проксі-серверів та виділених серверів у мережі Інтернет (далі Послуги) фізичній особі, що іменується надалі Замовник, компанією «Youproxy.io» надалі Виконавець, разом іменовані Сторони. Ця угода має характер публічної оферти (далі Оферта) і є еквівалентом "усного договору", відповідно до статті 435 ЦК України має належну юридичну чинність. Акцептом цієї Оферти є за замовчуванням оформлення замовлення на сайті https://youproxy.io

1. Терміни та визначення

Оферта – цей документ, опублікований на Сайті за адресою https://youproxy.io/offer/

Сайт - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації Виконавця в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, доступ до якого здійснюється за адресою https://youproxy.io

Заявка - результат дій Замовника, вироблених з використанням програмних коштів Сайту або іншого програмного забезпечення, наданого Виконавцем, відображають склад і перелік послуг, обов'язкових для надання Виконавцем.

Реєстраційні дані — перелік обов'язкових відомостей, що визначається Виконавцем, вказаних заявником при первинному формуванні Заявки на надання послуг та доступних для подальшого редагування Замовником через особистий кабінет на Сайті

Облікові дані — дані, надані Замовнику електронною поштою або через інші програмні засоби Виконавця з метою отримання доступу до послуг.

Особистий кабінет – розділ сайту, який дозволяє користувачеві відстежувати дату закінчення використання послуг, здійснювати їх пролонгацію, оформляти замовлення на нові послуги

Логін та пароль – унікальні дані для доступу до використання послуг

Поштовий спам - масове розсилання інформації за допомогою електронної пошти

Брут - процес підбору пароля до облікових записів з певних баз даних

Кардинг - вид шахрайства, при якому проводиться операція з використанням банківської картки або її реквізитів, не ініційована її власником

Фішинг - вид шахрайства в інтернеті з метою отримання конфіденційних даних користувачеві

Торрент-клієнт – інтернет-протокол, що дозволяє здійснювати скачування файлів великих обсягів

Платіжна система – система безготівкового розрахунку з використанням інтернет-сет

Онлайн-банкінг – можливість дистанційного керування рахунком/карткою з використанням інтернету

2. Загальні положення

2.1 Під Послугами розуміється надання Замовнику:

При покупці проксі для Dofus/Silkroad вам гарантується заміна/повернення коштів протягом перші 2 години з моменту оренди. Ми рекомендуємо використовувати Proxifier як відповідного програмного забезпечення для налаштування ip-адреси, у той час як більшість сторонніх ботів працюють недосконало і можуть викликати різні проблеми, починаючи з низької швидкості та закінчуючи блокуванням.

Крім того, проксі-сервери можуть не підходити для перерахованих вище ігор, якщо ви купуєте їх для інших цілей. У зв'язку з цим як заміна, так і повернення коштів неможливі, і ми також залишаємо за собою право замінити ваші проксі-сервери без будь-якого повідомлення.

3. Права та обов'язки сторін

Виконавець зобов'язується протягом терміну дії Оферти надавати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується послуги своєчасно оплачувати.

3.1. Виконавець зобов'язаний:

Своєчасно надати Замовнику Облікові дані; Повідомляти Замовника не менше ніж за 10 календарних днів до моменту зміни тарифів або тарифних планів за допомогою Сайту та (або) електронної пошти; Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час реєстрації, а також утримання приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством РФ;

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Вказувати достовірні реєстраційні дані, своєчасно вносити до них зміни.

3.1.2. Обеспечить конфіденційне харчування і не допускати компрометування учётных данных.

3.1.3. Незамедлительно уведомить Виконавця в разі утрати або наличия обґрунтованих подозреваний у відношенні порушення конфіденційності (компрометації) учётных данных

3.1.4. Користуватися послугами відповідно до умов даної Оферти, законодавства Російської Федерації, а також не виконувати наступні дії

публікація або передача будь-якої інформації, поширення якої суперечить законодательству Российской Федерации или нормам международного права;

Публікація, передача або перегляд матеріалів порнографічного характеру;

поштовий спам, а також інші види спаму;

брут, кардинг, фішинг, любые види взломов;

використання проксі-серверів для скачування через торрент-клієнти;

використання проксі-серверів для платіжних систем та онлайн-банкінгів;

совершение действий, направленных на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення);

совершенные действия, направленных на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі Інтернет (комп'ютеру, другому обладнанню або інформаційному ресурсу), наступне використання такого доступу, а також знищення або модифікація даних на цьому ресурсі.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. У разі здійснення будь-якого з дій, указаних в пункті 3.2.4 Исполнитель має право зупинити надання послуг без повернення денежних засобів Заказчику;

3.2.2. По своєму уявленню притягувати третьих осіб до виконання Договору;

3.2.3. Змінювати вартість і параметри тарифів або тарифних планів в односторонньому порядку порядок не чаще, чем три раза в год;

3.2.4. Приостанавливать в течение срока действия настоящей Оферти надання послуг на термін не більше чотирьох годин протягом місяця з метою проведення планового технічного обслуговування засобів зв'язку та іного обладнання, використовуваного їх надання;

3.2.5. Приостановлювати, блокувати або закривати використання програмного забезпечення забезпечення Заказчика у випадку, якщо експлуатація такого програмного забезпечення приводить або може привести до аварійної ситуації, порушення системи безпеки або умови надання послуг;

3.2.6. Приостановити надання послуг повністю або в частині, якщо нагрузка, створюється забезпеченою вичислительной потужністю, рівно як і що знаходиться або знаходиться Інтернет-трафиком, створює неприйнятні умови для експлуатації технічних засобів Виконавча або впливає на якість, в тому числі безпека, надання послуг іншим клієнтам Исполнителя;

3.2.7. Відказатися від надання послуг Заказчику без пояснення причин, з поверненням всіх не використаних абонентом засобів.

3.3. Исполнитель не несёт відповідальності:

3.3.1 За якісне та безперебійне функціонування, доступність окремих сегментів мережі Інтернет, що підтримуються третьими особами.

3.3.2 За прямий або косвенний збиток (в тому числі введену вигоду), причинений Заказчик у зв'язку з використанням або не використанням послуг.

3.3.3 Для доступності інформації, розміщеної Заказчиком, для всіх сегментів мережі Інтернет, за причинами особливостей функціонування сегментів, які підтримуються третьими лицами.

3.3.4 За інформацією, що розглядає Заказчиком, працездатність програмного забезпечення, встановленого без участі Исполнителя.

3.3.5 Для працездатності та сумісності програмного забезпечення, розробленого Заказчиком або третьими особами.

3.3.6 Для доступу третіх осіб до закритої інформації Заказчика, в тому числі до початкового даними, виниклим по вине Заказчика, а також за наслідки такого доступу.

3.3.7 За шкоду будь-якого роду, понесений Заказчиком із-за розголошення останніх своїх учетных данных.

3.3.8 За достовірність реєстраційних даних, наданих Заказчиком.

3.3.9 Для працездатності програмних засобів третіх осіб

3.3.10 За будь-які вивільні програми/бази данных або генерування програмною/базой данных помилок, через яких Заказчик було встановлено надання Послуг, або Услуга надається не в повному обсязі. У випадку своєчасного уведомления Заказчиком Исполнителя о возникших проблемах, Исполнитель обязуется устранить неполадки і возобновить надання Послуги в кратчайшие техніко-возможные сроки. Своєчасним вважається повідомлення, зроблене в ході 1 час з моменту виникнення сбоя.

3.3.11 Виконавець не є відповідчиком або відповідником у тому випадку, якщо дії Абонента принесли фінансовий, моральний або фізичний вред третім особам.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требувати від Виконавця надання Послуги відповідно до умов настоящей оферты;

3.4.2. Требувати перерасчет у випадку переривів в наданні послуг або при наданні послуг з пониженим якістю в порядку, передбаченому Договором;

3.4.3. Впродовж 24 годин з моменту отримання учетних даних вимагати повернення грошей або заміну послуг, у випадках:

если послуга не була виконана

якщо послуга не працює і Заказчик може підтвердити це документально (відео, фото, логування)

4. Стоимость послуг і порядок розрахунків

4.1. Стоимость Послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на сайті https://youproxy.io. Ціни на Услуги вказуються в валюті Російський рубль, в іних валютах – по поточному курсу http://www.cbr.ru/ (конвертация на сайті https://youproxy.io відбувається автоматично).

4.2. Расчеты виробляються Заказчиком за допомогою використання онлайн-банкінгу або платіжних систем передбачених у формі оплаты на сайті Исполнителя. Иные способи оплаты не передбачены.

4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядку пересматривать ціни на Послуги і вводить нові тарифні плани. О введенні нових цін e-mail інформування.

4.4. Оплата Услуг виробляється у вигляді предоплаты.

4.5. Заказчик самостійно несет відповідальності за правильність производимых ім платежей. При зміні реквизитов Виконавця, Заказчик самостійно несет відповідальність за платежі, вироблені по устаревшим реквизитам.

5. Срок действия Договора. Порядок зміни і расторжения

5.1. Оферта вступає в силу з моменту опублікування на Сайті виконавця та діє до момент відгука Оферти Исполнителем.

5.2. Исполнитель оставляет за собою право внести зміни в умови Оферти або отозвать Оферту в будь-який момент по своєму перегляду.

5.3. Оферта може бути розторгнута по стороні звернення.

5.4. По всем вопросам, не регламентированным в настоящем тексте Оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. У разі порушення умов цього Договору з боку Виконавця, Заказчик зобов'язується надати претензію в термін не пізніше 7 (пів) днів з дати виявлення таких порушений. Исполнитель вправе не приймати к розгляду претензії, направлені Заказчиком поздне вищеуказаного терміну. Исполнитель обязуется дать відповідь на претензію Заказчика в термін не поздне 10 (десяти) робочих днів з дати її отримання.

6.2. У випадку, якщо Сторони не досягнуто узгодження з викладеними питаннями в претензії порядку, спор передаётся на розгляд в суд по адресу реєстрації Виконавця.